Zonnepaneel subsidie

Helaas is de particuliere subsidie verstreken en ziet het er met de huidige regeringspartijen niet naar uit dat er op korte termijn subsidie komt. Gelukkig is er Slim Solar Systems en zijn wij zelfs zonder subsidie toelage zeer interessant in prijs en kwaliteit.

Lokale subsidies

Veel provincies en gemeenten hebben jaarlijks een eigen subsidieregeling voor duurzame energie. Of dat bij uw gemeente of provincie ook het geval is, kunt u navragen bij uw gemeente of kijken op de EnergieSubsidieWijzer. Slim Solar Systems helpt u graag bij het uitzoeken van lokale subsidiemogelijkheden en kan u ondersteunen bij de aanvraag.

BTW en algemene investeringsaftrek

Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzet belasting.

(Hypotheek-)renteaftrek

Ook als particulier kunt u in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Installatie van zonnepanelen of zonneboilers wordt gezien als verbetering van uw huis. Als u voor deze investering een lening afsluit, kunt u de rente dan ook opvoeren als aftrekpost. Ook kunt u in uw (bestaande of nieuwe) hypotheek extra ruimte opnemen voor zonnepanelen of een zonneboiler. De rente daarvan is ook aftrekbaar.

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de E.I.A. kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt. In het geval van een B.V. met een belastingpercentage van 25%, bedraagt de E.I.A. ongeveer 10% van de netto investeringskosten. Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Enkele voorwaarden voor de E.I.A.
U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
U mag een extra bedrag ter grootte van 41,5% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.200,-

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2012 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf
tot 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. De EIA bedraagt 41,5% van € 300.000, dat is € 124.500. De fiscale winst wordt nu € 375.500 (€ 500.000 - € 124.500). Zonder EIA zou u € 115.000 aan vennootschapsbelasting moeten betalen. Door gebruik te maken van de EIA betaalt u slechts € 83.875 vennootschapsbelasting. Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 31.125. Het netto EIA-voordeel is dan ongeveer 10% van de investering. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van Agentschap NL.

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven. Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De kleinschaligheids-investeringsaftrek is een percentage van al uw investeringen in 2012. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Voor investeringen tussen de € 2.200 en € 54.000 is dat 28%, daarboven is de aftrek gebonden aan een maximum van € 15.120. Meer op de site van de belastingdienst.

Lening

Voor de aanschaf van zonnepanelen kunt u bij GreenLoans een groene lening aanvragen tegen een gunstig rentetarief. Daarbij is de rente vaak ook nog aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Na vijftien jaar is de lening afbetaald, en heeft u nog minimaal 10 jaren gratis elektriciteit van uw eigen zonnepanelen.

De constructie in vogelvlucht:

  • U leent minimaal € 5.000,- en maximaal € 50.000,- voor een zonnesysteem
  • U betaalt een extra laag rentetarief van 5,5 %
  • U betaalt elke maand een vast bedrag; deels aflossing en deels rente
  • U bespaart elke maand op uw energierekening
  • De rente staat gedurende de hele looptijd vast
  • Aan het einde van de looptijd van 15 jaar heeft u de volledige lening afgelost
  • Verkoopt u uw huis? Dan mag u de lening kosteloos vervroegd aflossen
  • U kunt fiscaal voordeel hebben omdat de rente aftrekbaar is in box 1.
  • Het geleende geld afkomstig uit groene fondsen van ABN AMRO

Voor informatie verwijzen we u naar de website van Greenloans. U vindt daar ook rekenvoorbeelden.